Het Arkels Visserskoor

DISCLAIMER

Gebruik van deze website van het Arkels Visserskoor is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen:


Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.
De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze internetsite en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de internetsite.
Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Deze website is het intellectuele eigendom van D.Soeteman. Het in het geheel of in gedeelten kopieren van deze website en op het world wide web publiceren er van zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van D.Soeteman is verboden.

website:©D.Soeteman

terug